Čajkovská zníženina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Na severe ju ohraničujú Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina), na východe časť Bátovská pahorkatina a na juhozápade podcelok Hronská niva.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.