Bor

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Borskej nížiny.

Poloha: Nachádza sa v jej centrálnej časti a jeho veľkú časť v južnej polovici tvorí Vojenský obvod Záhorie. Na severe ho ohraničuje podcelok Myjavská niva, na juhovýchode podcelok Podmalokarpatská zníženina a na západe podcelok Záhorské pláňavy.

Okresy: Malacky, Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Ruženica (281m) – prever!.

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to súvislá oblasť viatych pieskov, ktoré tvoria nízkopahorkatinný reliéf s uzavretými bezodtokovými zníženinami. Vyskytujú sa tu piesočnaté presypy, ktoré niekedy vytvárajú nepravidelné, jednostranne pretiahnuté pahorky. Orientácia presypov poukazuje na prenos piesku západnými a severozápadnými vetrami v ľadových dobách. Severná časť je súčasťou CHKO Záhorie.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Boru je Lakšárska pahorkatina.