Železnícke predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Revúckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v západnej polovici jej centrálnej časti medzi údoliami riek Rimava, Rimavica a Muráň. Na severe ho ohraničujú Stolické vrchy (podcelok Klenovské vrchy, aj časťou Kokavská brázda, podcelky Tŕstie, aj časťou Muránska brázda a Stolica), na východe podcelok Hrádok, na juhovýchode Slovenský kras (podcelok Jelšavský kras), na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časti Licinská pahorkatina, Valická pahorkatina, Gemerské terasy) a na západe podcelok Cinobanské predhorie.

Okresy: Revúca, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Železník (813,5m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 220m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Železníckeho predhoria sú Pokoradzská tabuľa, Blžská tabuľa, Rimavské podolie, Železnícka brázda, Jelšavské podolie.