Čebovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská kotlina.

Poloha: Nachádza sa západne od rieky Krtíš. Na severe juh ohraničuje Krupinská planina (podcelok Modrokamenské úboče), na východe časť Pôtorská pahorkatina a na juhovýchode a na juhu časť Hontianske terasy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Najvyšší bod územia len o málo presahuje nadmorskú výšku 300m.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.