Zuberecká brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podtatranskej brázdy.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti. Rozprestiera sa severozápadne od Západných Tatier. Pomenovaná je podľa obec Zuberec, ktorá tu leží. Zasahuje pomedzie Liptova a Oravy a vytvára úzky pás územia po štátnu hranicu s Poľskom. Na severe ho ohraničujú Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Skorušina a Oravická Magura), na juhu Tatry (podcelok Západné Tatry), na juhozápade Chočské vrchy (podcelok Prosečné) a na západe Oravská vrchovina.

Okresy: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia pri obci Hrabovka v nadmorskej výške približne 720m.

Geologická stavba:

Reliéf: Najväčšiu šírku 6km dosahuje medzi Skorušinskými vrchmi (podcelok Kopec) a Tatrami (podcelok Západné Tatry, časti Sivý vrch a Roháče). Dlhá je približne 30km. Doliny potokov, ktoré na územie stekajú, vyhĺbili na dne samostatné brázdy oddelené zvýšenými prahmi. Naprieč brázdou sa tiahnu nevysoké valy a jej dno je mierne zvlnené.

Lesné porasty:

Vodstvo: Východnú časť územia odvodňuje rieka Borovianka so svojimi prítokmi.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zuberecká brázda sa ďalej nedelí.