Laborecká rovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Zaberá rovinaté územie v jej strednej časti v širšom okolí rieky Laborec, medzi Čečehovským kanálom a riekou Duša južne od Michaloviec. Na severe a na západe ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelky Pozdišovský chrbát, Laborecká niva a Zálužická pahorkatina), na východe podcelky Iňačovská tabuľa a Senianska mokraď, na juhovýchode podcelok Kapušianske pláňavy, na juhu podcelok Latorická rovina a na západe podcelok Malčická tabuľa.

Okresy: Michalovce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie patrí medzi stredne husto osídlené a v severnej časti ležia Michalovce.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Laborecká rovina sa ďalej nedelí.