Ľubické predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Levočská vrchovina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje Spišská Magura (podcelok Veterný vrch, časť Ružbašské predhorie), na východe časť Kolačkovský chrbát a podcelok Levočská vysočina, na juhu podcelok Levočské planiny (časť Levočské úboče) a na juhozápade a západe Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina, časti Vrbovská pahorkatina a Kežmarská pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.