Laborecká niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej strednej časti a zaberá rovinatú časť na oboch brehoch rieky Laborec približne medzi Strážskym a Michalovcami. Na severe ho ohraničujú Vihorlatské vrchy (podcelok Humenské vrchy, časť Krvoštianka), na východe podcelky Podvihorlatská pahorkatina a Zálužická pahorkatina, na juhu Východoslovenská rovina (podcelok Laborecká rovina) a na západe podcelok Pozdišovský chrbát.

Okresy: Michalovce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 110m.

Geologická stavba:

Reliéf: Osídlenie je najmä v blízkosti rieky Laborec. Na severozápadnom okraji leží Strážske.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Laborecká niva sa ďalej nedelí.