Skalka

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Štiavnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe ho ohraničujú Kremnické vrchy (podcelok Turovské predhorie), na východe Pliešovská kotlina, na juhu a na západe podcelok Sitnianska vrchovina a na severozápade podcelok Hodrušská vrchovina.

Okresy: Banská Bystrica, Krupina, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod: Skalka (882,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Skalka sa ďalej nedelí.