Levočské planiny

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Levočských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich južnej časti a vytvára pás územia medzi Kežmarkom a obcou Vyšný Slavkov. Na severe ho ohraničujú podcelky Levočská vrchovina a Levočská vysočina, na severovýchode Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Šarišské podolie), na východe Branisko (podcelok Smrekovica), na juhu Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty, Podhradská kotlina a Hornádske podolie) a na západe Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina).

Okresy: Kežmarok, Levoča, Sabinov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorinka (1.074,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Levočskej planiny sú: Oľšavická planina, Levočské úboče.