Zálužická pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti v blízkosti Zemplínskej šíravy východne od Michaloviec. Na severe ho ohraničuje breh Zemplínskej šíravy a podcelok Podvihorlatská pahorkatina, na východe a na juhu Východoslovenská rovina (podcelky Závadská tabuľa, Senianska mokraď, Iňačovská tabuľa a Laborecká rovina) a na západe podcelok Laborecká niva.

Okresy: Michalovce.

Rozloha:

Najvyšší bod: Biela hora (159,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 105m.

Geologická stavba:

Reliéf: Mierne zvlnený reliéf. Územie je osídlené najmä popri ceste vedúcej západo-východným smerom. Na západnom okraji ležia Michalovce.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zálužická pahorkatina sa ďalej nedelí.