Rokošské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrické vrchy.

Poloha: Nachádza sa v západnej polovici centrálnej časti podcelku. Na severe ju ohraničujú časti Kšinianska kotlina a Suchý, na východe časť Rokoš, na juhu a na západe Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina) a podcelok Zliechovská hornatina (časť Kňaží stôl).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú rieky Bebrava a Nitrica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.