Rokoš

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrické vrchy.

Poloha: Nachádza sa vo východnej polovici centrálnej časti podcelku. Na severe ju ohraničuje časť Suchý, na východe Hornonitrianska kotlina (podcelok Rudnianska kotlina), na juhu časť Vestenická brána, na juhozápade Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina) a na západe časť Rokošské predhorie.

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod: Rokoš (1.009,9m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba: Horskú skupinu vytvorili odolnejšie vápence a dolomity.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú rieky Bebrava a Nitrica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.