Chlmecké pahorky

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Medzibodrocké pláňavy.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti a ohraničuje ju iba vlastný podcelok Medzibodrocké pláňavy.

Okresy: Trebišov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký kopec (263,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Je to andezitový vulkanit z obdobia stredného miocénu, tvorí súbor lávových prúdov.

Reliéf: Je to výrazný krajinný prvok, vystupujúci v rovinatom území medzi Kráľovským Chlmcom a obcami Svätuše a Malý Horeš. Najvyšší vrch má pravidelný oválny pôdorys. Na západných svahoch je niekoľko andezitových lomov.

Lesné porasty: Severná časť územia (masív Čiernej hory-159,6m) je porastená dubovým lesom, kým masív Veľkého kopca na juhu rozsiahlymi vinohradmi s početnými vínnymi pivnicami.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.