Cinobanské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Revúckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa na západnom okraji Revúckej vrchoviny, medzi Tuhárskym potokom a údolím Rimavy a Rimavice. Na severe ho ohraničujú Stolické vrchy (podcelky Málinské vrchy a Klenovské vrchy, aj časť Kokavská brázda) a okrajovo Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina), na východe podcelok Železnícke predhorie, na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina, časti Poltárska pahorkatina a Novohradské terasy a Rimavská kotlina, časti Gemerské terasy a Oždianska pahorkatina) a na západe Ostrôžky.

Okresy: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 260m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Cinobanského predhoria sú Lovinobanská brázda a Málinská brázda.