Vysoká Poľana

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Poľany.

Poloha: Zaberá jej veľkú časť a s výnimkou západnej časti i celý masív vyhasnutej sopky. Na severe a na východe ho ohraničujú Veporské vrchy (podcelky Čierťaž, Balocké vrchy a Sihlianska planina) na juhu a severozápade Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina a Povraznícka brázda) a na juhozápade a západe podcelok Detvianske predhorie.

Okresy: Banská Bystrica, Brezno, Detva.

Rozloha:

Najvyšší bod: Poľana (1.457,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: K Vysokej Poľane patrí hlavný chrbát a jeho rázsochy, ktoré sa oblúkovite ťahajú od juhu na sever.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Veľkej Poľany sú: Kyslinky.