Lysec

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veľkej Fatry.

Poloha: Nachádza sa v západnej časti pohoria a zaberá celú turčiansku vetvu hlavného hrebeňa, ako aj bočné hrebene a doliny, zvažujúce sa na západ. Na severe ho ohraničuje podcelok Šípska Fatra (Ľubochnianske sedlo), na východe a juhovýchode podcelky Šiprúň a Hôľna Fatra (línia Ľubochnianska dolina-sedlo medzi vrchmi Javorina-1.327,9m a Šoproň-1.370,4m do Belianskej doliny a sedlom medzi vrchmi Prierastlé-1.239,5m a Osičné-1.107,3m do Necpalskej doliny), na juhozápade podcelok Bralná Fatra (Necpalská dolina) a na západe Turčianska kotlina (na juhu podcelok Mošovská pahorkatina a na severovýchode Sklabinské podhorie).

Okresy: Martin, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kľak (1.394,1m).

Najnižší bod: Severný okraj územia v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba: Lysec tvoria vápence.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Lysec sa ďalej nedelí.