Ohradzianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť Ondavskej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti v údolí riek Ondavka a Lieskovčík približne 8km severozápadne od Humenného. Ohraničuje ju iba vlastný celok Ondavská vrchovina.

Okresy: Humenné.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v údolí rieky Ondavka v nadmorskej výške približne 160m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má mierne podlhovastý tvar a rozprestiera sa v okolí obcí Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Gruzovce a Víťazovce.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie leží v povodí rieky Ondava, do ktorej ústi Ondavka (v tejto časti má viacero prítokov, významnejšie sú v západnej polovici kotliny Lieskovčík, vo východnej časti Mutelka a Záhumienka a na severnom okraji Hatka, smerujúca do rieky Oľka).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.