Galovianske háje

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Liptovská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti. Zaberá územie južne od vodnej nádrže Liptovská Mara, juhozápadne od Liptovského Mikuláša. Na severe ju ohraničuje časť Liptovské nivy (hranicu tvorí breh vodných nádrží Liptovská Mara a Bešeňová), na východe, na juhu a na západe časť Ľubeľská pahorkatina.  

Okresy: Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Jelšie (781,8m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia pri obci Vlachy v nadmorskej výške približne 530m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Z Nízkych Tatier tečú cez územie do vodnej nádrže Liptovská Mara a do Váhu viaceré vodné toky (Malatínka, Kľačianka, Dúbravka a Palúdžanka).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.