Devínska Kobyla

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Devínske Karpaty.

Poloha: Leží medzi mestskými časťami Dúbravka, Devín a Devínska Nová Ves. Na severe a na západe ju ohraničuje Borská nížina (podcelky Podmalokarpatská zníženina, Novoveská plošina a Dolnomoravská niva), na východe časť Lamačská brána a na juhu časť Bratislavské predhorie.

Okresy: Bratislava – prever!.

Rozloha:

Najvyšší bod: Devínska Kobyla (514,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo: Lokalita s mimoriadnym botanickým, zoologickým, geologickým a paleontologickým významom a viacerými chránenými a ohrozenými druhmi xerotermnej vegetácie.

Živočíšstvo: Žije tu viac ako 600 druhov motýľov, z ktorých viaceré teplomilné druhy sa na iných územiach na Slovensku nevyskytujú.

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.