Šimonka

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slanských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich najsevernejšej časti približne medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou. Na severe a severovýchode ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelky Záhradnianska brázda a Hanušovská pahorkatina), na juhovýchode Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina), na juhu podcelok Makovica a na juhozápade a na západe Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina).

Okresy: Košice-okolie, Prešov, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod: Šimonka (1.092,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Šimonky sú: Zlatobanská kotlina, Olšavské predhorie, Lúčinská kotlina.