Lúčinská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Šimonka.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti a leží v okolí obcí Lúčina (po nej je pomenovaná), Červenica, Tuhrina a Opiná. Na severe ju ohraničuje vlastný podcelok Šimonka, na východe podcelok Makovica, na juhu Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina) a na západe časť Olšavské predhorie.

Okresy: Košice-okolie, Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf: Južnou časťou leží na okraji pohoria a zo severu ňou vejárovito prúdia vodné toky smerujúce do Olšavy.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje Olšava, do ktorej tečú Jedľovec, Olšavka a Lúčinský potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.