Sobranecká rovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Nachádza sa na jej severovýchodnom okraji v širšom okolí Sobraniec. Zaberá pás rovinatého územia od Zemplínskej šíravy po štátnu hranicu s Ukrajinou. Na severe a na východe ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podvihorlatská pahorkatina), na juhovýchode štátna hranica s Ukrajinou, na juhu a juhozápade podcelky Kapušianske pláňavy, Senianska mokraď a Závadská tabuľa.

Okresy: Michalovce, Sobrance.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf: Rovinaté územie patrí medzi stredne husto osídlené a ležia tu Sobrance a v strednej časti niekoľko malých obcí.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Sobranecká rovina sa ďalej nedelí.