Iňačovská tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Zaberá rovinaté územie v jej severnej časti medzi Senianskymi rybníkmi a Zemplínskou šíravou. Na severe ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelok Zálužická pahorkatina), na východe podcelok Senianska mokraď a na západe podcelok Laborecká rovina.

Okresy: Michalovce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji celku v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to rovinaté, na časti močiarne územie. Patrí medzi riedko osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Iňačovská tabuľa sa ďalej nedelí.