Trnavská tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologická časť Trnavskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti. Na severe ju ohraničujú Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty (časti Plešivec a Nedze), na východe podcelok Dolnovážska niva a na juhu Podunajská rovina (aj časťou Úľanská mokraď).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.