Šiprúň

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veľkej Fatry.

Poloha: Nachádza sa v severovýchodnej časti pohoria a zaberá časť liptovskej vetvy hlavného hrebeňa. Obklopujú ho iba podcelky Veľkej Fatry. Na severe ho ohraničuje podcelok Šípska Fatra, na východe podcelok Revúcke podolie, na juhu podcelok Hôľna Fatra a na západe podcelok Lysec.

Okresy: Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Šiprúň (1.461,3m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Šiprúň tvoria vápence.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Šiprúň sa ďalej nedelí.