Dobšinské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Revúckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej severovýchodnej časti. Z východu je ohraničený údolím rieky Slaná a Dobšinského potoka. Na severe a východe ho ohraničujú Volovské vrchy (podcelky Havranie vrchy a Knola), na juhovýchode a na juhu podcelok Turecká (aj časťou Slanské podolie), na juhozápade a na západe podcelok Hrádok (aj časťou Štítnické podolie) a na severozápade Stolické vrchy (podcelok Stolica).

Okresy: Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Radzim (998,5m).

Najnižší bod: Juhovýchodný okraj územia v nadmorskej výške približne 370m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Dobšinské predhorie sa ďalej nedelí.