Plavecké predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti medzi obcami Plavecké Podhradie a Prievaly. Na severovýchode ju ohraničuje podcelok Brezovské Karpaty, na juhovýchode a na juhu časť Bukovská brázda a na západe a severozápade Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina).

Okresy: Malacky, Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Pohanská (494,8m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Moravy.  

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.