Brhlovské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Na severe ju ohraničujú Štiavnické vrchy (podcelok Sitnianska vrchovina, časť Sitnianske predhorie), na východe časť Sebechlebská pahorkatina, na juhu a na juhozápade časť Santovská pahorkatina a na severozápade časť Bátovská pahorkatina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.