Ondavská niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej časti a vytvára plošne neveľký pás územia východne od Vranova nad Topľou v okolí rieky Ondava. Na severe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Mernícka pahorkatina), na východe podcelok Pozdišovský chrbát, na juhu Východoslovenská rovina (podcelok Ondavská rovina) a na západe podcelok Vranovská pahorkatina.

Okresy: Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 130m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie patrí medzi stredne husto osídlené územia a leží tu niekoľko stredne veľkých obcí.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ondavská niva sa ďalej nedelí.