Bajtavská brána

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severe ju ohraničuje časť Zalabský chrbát, na severovýchode podcelok Ipeľská niva, na juhovýchode Burda a na juhozápade a na západe podcelok Hronská niva.

Okresy: Nové Zámky.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Vytvorila ju rieka Ipeľ. Oddeľuje pohoria Burda na Slovensku a Börzsöny v Maďarsku.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.