Hanušovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Beskydského predhoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti, juhozápadne od údolia rieky Topľa. Na severe ju ohraničuje Ondavská vrchovina, na východe podcelok Mernícka pahorkatina (hranicou je údolie rieky Topľa), na juhovýchode Východoslovenská pahorkatina (podcelky Toplianska niva a Podslanská pahorkatina), na juhu Slanské vrchy (podcelok Šimonka) a na západe podcelok Záhradnianska brázda.

Okresy: Prešov, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo severovýchodu územie ohraničuje rieka Topľa, ktorá ho odvodňuje.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Hanušovská pahorkatina sa ďalej nedelí.