Pôtorská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská kotlina.

Poloha: Nachádza sa východne od rieky Krtíš. Na severe ju ohraničujú Krupinská planina (podcelky Modrokamenské úboče) a Ostrôžky, na východe podcelok Lučenská kotlina (časť Jelšovská pahorkatina), na juhu štátna hranica s Maďarskom a na západe časti Hontianske terasy a Čebovská pahorkatina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je rozdrobené na sústavu oblých vyvýšenín, ktoré sa od rieky Ipeľ ťahajú severne až k Krupinskej planine a Ostrôžkom.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.