Mučínska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Cerovej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti. Na severe a severozápade ho ohraničuje Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina), na východe podcelok Fiľakovská brázda, na juhovýchode podcelok Hajnáčska vrchovina a na juhu štátna hranica s Maďarskom.

Okresy: Lučenec.

Rozloha:

Najvyšší bod: Nagy-Hallgató (391,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Mučínska vrchovina sa ďalej nedelí.