Kolačnianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Rázdiel.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej polovici južne od Partizánskeho. Je to depresia, ktorá vedie od obce Brodzany na západe cez obce Kolačno a Veľké Uherce po Radobicu na východe. Na severe ju ohraničuje časť Kolačnianska vrchovina, na severovýchode Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina), na východe Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik), na juhovýchode časť Veľkopoľská vrchovina, na juhu a juhovýchode časť Skýcovská vrchovina a na severozápade Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva).

Okresy: Partizánske, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severnom okraji územia v údolí rieky Drahožica v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Nitra.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.