Kornická brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turzovskej vrchoviny.

Poloha: Zaberá úzky pás v jeho severnej časti, čiastočne popri štátnej hranici s Českou republikou. Na severe ho ohraničujú Moravsko-sliezske Beskydy (podcelok Zadné hory), na severovýchode a západe štátna hranica s Českou republikou, na východe Jablunkovské medzihorie a Kysucké Beskydy (podcelok Javorský Beskyd), a na juhu podcelky Predné vrchy a Zadné vrchy.

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sulov (942,8m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v obci Milošová v nadmorskej výške 468m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie prebieha v smere západ-východ od obce Klokočov po obec Svrčinovec a rieku Čierňanka.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Kornická brázda sa ďalej nedelí.