Mernícka pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Beskydského predhoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti približne medzi údoliami riek Topľa na západe a Ondavka na východe. Na severe ho ohraničuje Ondavská vrchovina, na východe podcelok Humenské podolie (hranicou je údolie rieky Ondavka), na juhu Východoslovenská pahorkatina (podcelky Pozdišovský chrbát, Ondavská niva, Vranovská pahorkatina a Toplianska niva) a na západe podcelok Hanušovská pahorkatina (hranicou je údolie rieky Topľa).

Okresy: Humenné, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 130m.

Geologická stavba:

Reliéf: Patrí medzi nové krasové územia na Slovensku. Potvrdil sa tu výskyt jaskýň v polohách piesčitých vápencov porubského súvrstvia mladokriedového veku v masíve vrchu Lysá hora (319,0m), kde bolo zdokumentovaných niekoľko jaskýň.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie pretínajú údolia riek Topľa a Ondava, ktoré s ostatnými menšími tokmi tečú v severojužnom smere do Východoslovenskej nížiny.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Mernícka pahorkatina sa ďalej nedelí.