Župkovská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Župkovská brázda.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej polovici, severne od Žarnovice. Leží v okolí obcí Horné Hámre, Píla, Župkov a Hrabičov. Na severe ju ohraničuje podcelok Nízky Vtáčnik (aj časťami Vígľaš a Ostrogrúnska kotlina), na východe Žiarska kotlina (časť Žarnovické podolie), na juhu časť Novobanská kotlina a podcelok Raj, na juhozápade Pohronský Inovec (podcelky Vojšín a Lehotská planina) a na západe Tribeč (podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina).

Okresy: Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Horný Pajer (633,4m).

Najnižší bod: Údolie rieky Kľak v lokalite Žarnovická Huta v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú prítoky Kľaku (Píľanský potok, Župkovský potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.