Zborovská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť Ondavskej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej časti v údolí rieky Kamenec približne 8km severne od Bardejova. Na severe, východe a na juhu ju ohraničuje vlastný celok Ondavská vrchovina, na juhovýchode na malom úseku časť Mirošovská brázda a na západe Busov.

Okresy: Bardejov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v údolí rieky Kamenec v nadmorskej výške približne 310m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má tvar písmena C a zasahuje od obce Becherov na severe po obec Zborov na juhu a od Obce Stebník na západe po obec Mikulášová v údolí rieky Ondava na východe.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie je v západnej časti súčasťou povodia rieky Topľa, do ktorej smeruje Kamenec s prítokmi Regetovská voda a Rosucká voda. Východným okrajom preteká rieka Ondava, do ktorej ústi Jedlinka, Smilnianka a iné menšie vodné toky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.