Bystrická brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kysuckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnej časti. Zaberá veľkú časť Bystrickej doliny od obce Klubina na západe po obec Vychylovka na východe. Na severe ju ohraničujú Kysucké Beskydy (podcelok Rača), na juhu a na západe podcelok Vojenné a na východe Oravské Beskydy (podcelok Ošust).

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 440m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bystrická brázda sa ďalej nedelí.