Malčická tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Zaberá rovinaté územie v jej strednej časti. Na severe ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelok Pozdišovský chrbát), na východe podcelok Laborecká rovina, na juhu podcelok Latorická rovina a na západe podcelok Ondavská rovina.

Okresy: Michalovce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie patrí medzi stredne husto osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Malčická tabuľa sa ďalej nedelí.