Budín

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Oravskej Magury.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti. Na severe a severovýchode ho ohraničuje Oravská kotlina, na východe a na juhu Oravská vrchovina a na západe podcelok Kubínska hoľa (hranicou je sedlo Príslop-807,7m).

Okresy: Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Budín (1.222,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Budín sa ďalej nedelí.