Hnilecké vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Volovských vrchov.

Poloha: Vypĺňa územie medzi riekami Hnilec na juhu a Hornád na severe a tiahne sa od Gelnice po Markušovce. Na severe ho ohraničuje Hornádska kotlina (podcelky Hornádske podolie, aj časťami Vlašská kotlina a Kluknavská kotlina), na východe Čierna hora (podcelky Roháčka a Bujanovské vrchy), na juhovýchode podcelok Kojšovská hoľa, na juhu podcelok Zlatý stôl a na západe podcelky Knola a Havranie vrchy.

Okresy: Gelnica, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod: Bukovec (1.126,7m).

Najnižší bod: Východný okraj územia v nadmorskej výške približne 330m.

Geologická stavba:

Reliéf: Majú osobitný charakter reliéfu, kde sa zachovali široké ploché chrbty, krasové (Grolmus) i nekrasové (Pálenica) planiny a miestami pestrý braný reliéf.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Hnileckých vrchov sú Galmus a Hnilecké podolie.