Martinské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lúčanská Fatra.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Zaberá pás územia na prechode Malej Fatra a Turčianskej kotliny. Je to územie výbežkov podcelku, priečne narušených údoliami. Na severe a západe strmo vystupuje časť Lúčanské Veterné hole, na severovýchode ju ohraničuje podcelok Krivánska Fatra (časť Krivánske Veterné hole), na východe Turčianska kotlina (podcelky Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina) a na juhozápade časť Kýčery.

Okresy: Martin.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.