Babia hora

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Oravských Beskýd.

Poloha: Nachádza sa v ich východnej a najvyššej časti. Na severe a východe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na juhu Podbeskydská brázda a na západe podcelok Polhoranská vrchovina.

Okresy: Námestovo.

Rozloha:

Najvyšší bod: Babia hora (1.724,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Má glaciálno-hôľny charakter. Územie patrí do CHKO Horná Orava.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Babia hora sa ďalej nedelí.