Havranie vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Volovských vrchov.

Poloha: Leží v ich severozápadnej časti medzi Spišskou Novou Vsou a Dobšinou. Sedlom Pukanec (1.143,0m) nadväzuje na podcelok Knola zo severozápadnej strany. Na severe ho ohraničuje Hornádska kotlina (podcelok Hornádske podolie, aj časťou Novoveská kotlina), na  východe a juhovýchode podcelky Hnilecké vrchy a Knola, na juhu Revúcka vrchovina (podcelok Dobšinské predhorie), na západe Stolické vrchy (podcelok Stolica) a na severozápade Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj).

Okresy: Rožňava, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hýľ (1.158m) – prever!.

Najnižší bod: Západný okraj územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Havranie vrchy sa ďalej nedelí.