Petrovské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa na jej juhovýchodnom okraji ako najvýchodnejší podcelok. Na severovýchode ho ohraničujú Vihorlatské vrchy (podcelok Popriečny), na východe a na juhovýchode štátna hranica s Ukrajinou a na západe podcelok Podvihorlatská pahorkatina.

Okresy: Sobrance.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 115m.

Geologická stavba:

Reliéf: Mierne zvlnený reliéf. Územie je osídlené najmä v severnej polovici a leží tu niekoľko obcí. Pásmo pri štátnej hranici s Ukrajinou nie je osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Petrovské podhorie sa ďalej nedelí.