Turčianske nivy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turčianskej kotliny.

Poloha: Podcelok zaberá jej strednú a severnú časť a tvoria ho riečne nivy riek Turiec a Váh. Nachádzajú sa tu mestá Martin, Turany a Vrútky. Na severe ho ohraničuje podcelok Šútovské podhorie, na severovýchode Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra), na východe podcelky Sklabinské podhorie a Mošovská pahorkatina, na juhu podcelok Diviacka pahorkatina, na západe podcelok Valčianska pahorkatina a na severozápade Malá Fatra (podcelky Lúčanská Fatra a Krivánska Fatra).  

Okresy: Martin.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Váh pri Vrútkach v nadmorskej výške približne 375m.

Geologická stavba:

Reliéf: Podcelok má rovinatý charakter a tvar písmena Y.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Turčianske nivy sa ďalej nedelí.