Podhradská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Hornádskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v okolí mesta Spišské Podhradie, podľa ktorého dostal pomenovanie. Tiahne sa západno-východným smerom medzi obcami Spišský Hrhov na západe a Beharovce na východe. Na severe ho ohraničujú Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny) a na juhu podcelok Medvedie chrbty.

Okresy: Levoča, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 420m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Minerálne pramene tu vytvorili jedinečné travertínové kopy a jazierka (Sivá Brada, Sobotisko, Pažitské jazierko).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Podhradská kotlina sa ďalej nedelí.