Fiľakovská brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Cerovej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v povodí riečky Belina, západne od centrálnej časti Cerovej vrchoviny. Na severe ho ohraničuje Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina), na severovýchode a východe podcelok Bučenská vrchovina, na juhovýchode a na juhu podcelok Hajnáčska vrchovina a na západe podcelok Mučínska vrchovina.

Okresy: Lučenec.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Fiľakovská brázda sa ďalej nedelí.